Makelaar Son en Breugel

Son en Breugel is al enkele jaren de huidige woonplaats van onze makelaar Anke Rombouts.

Recent verkocht in Son en Breugel door Mint Makelaars is de woning gelegen aan: Honingbij 78 te Son en Breugel.

Over Son en Breugel

Son en Breugel is gelegen gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch en bestaat uit de kerkdorpen Son en Breugel die op korte afstand tegenover elkaar aan de Dommel liggen. De gemeente telt een kleine 17.000 inwoners en maakt deel uit van de regio Eindhoven. Met de bouw in de Sonniuswijk worden veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd, waardoor ook het aantal inwoners in Son en Breugel flink stijgt. Het afgelopen jaar is dit aantal met 2.340 inwoners toegenomen, afgerond is dat 16%.
In 2018 stonden er ruim 7.000 woningen in Son en Breugel, waarvan 73% koopwoning.

De kernen van de gemeente zijn Son (gemeentehuis) en Breugel.

In het woonplaatsbesluit van 2008 werd de gemeente Son en Breugel opgedeeld in de woonplaats Son en de woonplaats Breugel, gescheiden door de Dommel. Op 26 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de afzonderlijke woonplaatsen in te trekken en één nieuwe woonplaats ‘Son en Breugel’ vast te stellen, die het volledige grondgebied van de gemeente omvat.

Geschiedenis

De huidige dorpskernen kwamen tot ontwikkeling in de 12e tot 14e eeuw. Zij ontwikkelden zich ongeveer in hetzelfde tempo. In de 15e eeuw waren Son en Breugel bijna even groot. In 1474 telden Son en Breugel samen 328 huizen. In de periode erna kregen zowel Son als Breugel zwaar te lijden onder de gevolgen van oorlogsgeweld, dat met tussenpozen aanhield tot en met de 80-jarige oorlog. Toen die in 1648 eindigde, stonden er nog maar de helft van dit aantal. In totaal woonden er toen naar schatting 600-700 mensen. Breugel herstelde het moeilijkst van de plunderingen en het geweld dat oorlogvoerende legers aanrichtten. Maar langzaam kwam er in beide kernen toch een herstel op gang.

Economie

Oorspronkelijk kenden de kernen een agrarische bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog werden zowel in Breugel als vooral in Son nieuwbouwwijken gebouwd, waarmee het een randgemeente van Eindhoven werd. De Gentiaan ten noorden van Son is daarvan een voorbeeld.

Vooral Son kent veel industrie. Van belang is het destructiebedrijf van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, tegenwoordig Rendac geheten. Hier worden slachtafval en kadavers verwerkt tot veevoer en champignonaarde.

Tussen het Wilhelminakanaal en de noordelijke randweg van Eindhoven ligt een groot bedrijventerrein, Ekkersrijt geheten.

Contact makelaar Son en Breugel

Ben je op zoek naar een verkoopmakelaar of aankoopmakelaar in Son en Breugel? Neem dan rechtstreeks contact met 1 van ons op, of maak gebruik van het contact formulier zodat wij met jou contact op kunnen nemen.
Klik ook hier voor onze werkwijze.

bron tekst en fotografie: wikipedia

Anke Rombouts
Anke Rombouts

telefoon nummer: 06 – 52643345
mail: anke@mintmakelaars.nl

Odette Beekmans
Odette Beekmans

telefoon nummer: 06 – 19768032
mail: odette@mintmakelaars.nl